Każdy przewód hydrauliczny wykonany przez Hansa-Flex posiada znakowanie, które w prosty sposób pozwala zidentyfikować m.in. typ węża, długość oraz zastosowane zakończenia. Każdy x-code jest unikalny i składa się z ciągu losowych liter i cyfr. Jest żółty, co dodatkowo wyróżnia go na instalacjach.

W przypadku wymiany przewodu wykonanego przez Hansa-Flex, nie ma konieczności demontażu przewodu z maszyny czy urządzenia w celu dostarczenia go do punktu Hansa-Flex. Wystarczy zadzwonić do najbliższego oddziału Hansa-Flex (czy to w Polsce, czy za granicą) i podać x-code przewodu, który uległ awarii, aby serwis mógł przygotować dokładnie taki sam przewód i (opcjonalnie) dostarczyć go we wskazane miejsce.

Przewody z x-code można również modyfikować, np. stosując zamiast końcówki prostej, końcówkę kątową z uwagi na zmianę miejsca przyłączenia czy dodać do przewodu osłonę zabezpieczającą przed ścieraniem.

Więcej na temat x-code i zarządzania nimi można znaleźć tutaj.

Komentarze: Bądź pierwsza/y