Węże i końcówki do pary wodnejWęże gumowe do pary wodnej mogą być również stosowane do gorącej wody.
Dobierając wąż należy ustalić jego warunki pracy:
- maksymalne ciśnienie robocze pary,
- temperaturę pary,
- rodzaj pary (para nasycona wilgotna, para nasycona sucha, para przegrzana),
- gwałtowne wzrosty ciśnienia,
- ugięcia w trakcie pracy pod ciśnieniem,
- częstotliwość użytkowania (stałe lub okresowe),
- rodzaj obsługi (ręczna lub mechaniczna),
- zewnętrzne warunki pracy w miejscu, gdzie wąż będzie eksploatowany (możliwość urazów mechanicznych, czy nie występują rozlane lub kondensujące się agresywne chemikalia lub oleje mogące zniszczyć zewnętrzną warstwę węża).

Węże do pary wodnej

Końcówki do pary wodnej