Filtracja lub wymiana oleju hydraulicznego

Fluid Serwis HANSA-FLEX

Technologia filtracyjna firmy HANSA-FLEX zapewnia płynną pracę maszyn i instalacji. Skuteczna filtracja jest podstawowym wymogiem, aby wysoce czułe układy hydrauliczne pozostały funkcjonalne. Ponieważ zanieczyszczenia stałe i płynne powodują ścieranie, zwiększają zużycie i sprzyjają korozji. Ma to negatywny wpływ na właściwości fizykochemiczne płynów hydraulicznych. Wydajność elementów filtrujących określa stopień czystości płynów hydraulicznych, a tym samym żywotność układu hydraulicznego.

HANSA-FLEX oferuje odpowiednie rozwiązanie filtracyjne do wszystkich zastosowań hydraulicznych. Przestrzeganie czystości cieczy podczas eksploatacji układu hydraulicznego jest podstawowym czynnikiem zapewnienia jego trwałości i niezawodności. Elementy prawidłowo skonstruowanego układu hydraulicznego, standardowo napełnionego olejem mineralnym, pracują praktycznie w warunkach tarcia płynnego. Zatem największym zagrożeniem dla układów hydraulicznych są zanieczyszczenia cieczy, pochodzące zarówno z otoczenia, jak i będące produktami starzenia/zużycia cieczy roboczej. Przeprowadzając cykliczne analizy cieczy hydraulicznej zyskuje się trwałość, niezawodność systemu, a także zmniejszenie kosztów związanych z jej wymianą.

Podstawowym parametrem jest lepkość kinematyczna. Ciecz o lepkości mniejszej niż dopuszczalna powinna być możliwie szybko wymieniona. Drugim parametrem kontrolnym jest liczba kwasowa, a trzecim analiza mikroskopowa rodzaju cząstek w pobranej próbce oleju. W przypadku syntetycznych, biodegradowalnych cieczy roboczych oraz emulsji wodno-olejowych, podatnych na korozję biologiczną, sprawdza się także, oprócz lepkości, wartość PH i szereg innych parametrów biologicznych (grzyby i bakterie) i chemicznych. Wszystkie analizy przeprowadzane są po to, aby zapewnić optymalne warunki pracy układu hydrauliki.

Układy hydrauliczne to przede wszystkim siła, dlatego kluczową rolę odgrywa sprawność układu. Na skutki, jakie mogą wystąpić w efekcie awarii układów hydraulicznych, nikogo nie trzeba uczulać. Są one szczególnie daleko idące ze względu na wysokie ciśnienie panujące w instalacji. Stąd też instalacja hydrauliczna powinna być przede wszystkim szczelna.    Ważne jest więc jej sprawdzenie przy maksymalnym ciśnieniu, które występuje podczas pracy.

Nie bez znaczenia pozostaje sprawność zaworów odpowietrzających i odwadniających ciecz hydrauliczną. Należy zadbać, aby przewody nie były uszkodzone, pęknięte czy zgniecione. Wszystkie przewody sztywne powinny być trwale przymocowane do korpusu maszyny celem zapobiegania ich wibracji i luzowaniu połączeń. Warto zwrócić uwagę na odpowiednie promienie gięcia przewodów metalowych. Nie mogą być one mniejsze od dwukrotnej średnicy zewnętrznej przewodu.

Niezmiernie istotne jest prawidłowe uruchomienie układu hydraulicznego, przy którym należy:

  • napełnić układ, odpowiednią do warunków pracy i otoczenia, przefiltrowaną cieczą roboczą,
  • uruchomić układ na obiegu niskociśnieniowym (bez uruchamiania odbiorników) na czas niezbędny do przepompowania co najmniej dziesięciokrotnej objętości zbiornika,
  • sprawdzić stan wkładów filtrów i w razie konieczności je wymienić,
  • uruchomić odbiorniki przy najmniejszym możliwym obciążeniu celem odpowietrzenia i napełnienia układu, po czym sprawdzić poziom cieczy roboczej w zbiorniku i w razie potrzeby uzupełnić.

Żaden z produktów nie spełnia Twoich wymagań? Szukasz czegoś innego?

zadzwoń Zadzwoń: 601 18 19 18
logo hansaflex
Dąbrowskiego 560, Poznań
telefonmailsklep

Zadzwoń do nas teraz!

601 181 918
Zadzwoń

Wykonaj połączenie telefoniczne

*opłata za połączenie...

Potrzebujesz pomocy lub indywidualnej oferty?

Zostaw swój numer telefonu.

Oddzwonimy!

    Potrzebujesz pomocy lub indywidualnej oferty?

    Zostaw adres mailowy.

    Napiszemy.