Jako przedsiębiorstwo jesteśmy świadomi naszej roli w społeczeństwie i naszej odpowiedzialności wobec partnerów biznesowych i pracowników.

Dlatego zobowiązujemy się do przestrzegania jasnych zasad, tworzących ramy dla naszych działań w gospodarce i społeczeństwie.

Zgodnie z naszą odpowiedzialnością zobowiązujemy się do przestrzegania następujących zasad:

 • Jesteśmy przedsiębiorstwem wielonarodowym. Z tego względu najwyższym nakazem jest przestrzeganie ustaw i przepisów wszystkich krajów, w których działamy. W sytuacjach nieuregulowanych ustawami kierujemy się zawsze wartościami naszej wizji i niniejszego Kodeksu Dobrych Praktyk.
 • Unikanie zagrożeń dla ludzi i środowiska oraz wspieranie alternatywnych rozwiązań traktujemy jako istotny składnik odpowiedzialnego działania. Wymagamy od każdego współodpowiedzialności za bezpieczeństwo w jego środowisku pracy. Uczulamy na to i regularnie szkolimy w tym zakresie naszych pracowników
 • Uważamy proekologiczne działanie nie tylko za obowiązek przedsiębiorstwa, ale także za ważną przesłankę długookresowego zachowania zasobów naturalnych.
 • Partnerom biznesowym i pracownikom okazujemy godność i szacunek. Wspieramy i respektujemy ochronę powszechnych praw człowieka w naszym przedsiębiorstwie i we współpracy z naszymi partnerami biznesowymi. Nie tolerujemy pracy przymusowej ani pracy dzieci.
 • Nikogo nie dyskryminujemy. Nie dyskryminujemy nikogo ze względu na płeć, rasę, religię, wiek, orientację seksualną, narodowość, poglądy polityczne, pochodzenie społeczne lub etniczne ani inne cechy osobowe.
 • Nie tolerujemy korupcji ani przekupstwa w żadnej formie. Niedopuszczalne jest żądanie, przyjmowanie, oferowanie ani przyrzekanie korzyści osobistych, prezentów lub zaproszeń w związku z naszą działalnością biznesową. Wyjątek stanowią tylko ogólnie przyjęte upominki okolicznościowe lub reklamowe oraz upominki zgodne ze zwyczajami panującymi w poszczególnych krajach.
 • W naszej działalności biznesowej zachowujemy neutralność polityczną i z zasady nie wspieramy żadnych działań partii politycznych.

Żaden z produktów nie spełnia Twoich wymagań? Szukasz czegoś innego?

zadzwoń Zadzwoń: 601 18 19 18
logo hansaflex
Dąbrowskiego 560, Poznań
telefonmailsklep

Potrzebujesz pomocy lub indywidualnej oferty?

Zostaw swój numer telefonu.

Oddzwonimy!

  Potrzebujesz pomocy lub indywidualnej oferty?

  Zostaw adres mailowy.

  Napiszemy.