Tabela odporności chemicznej dla materiałów końcówek i złączy